Motorferdsel i utmark

I tjenesten for motorferdsel i utmark er det prosjektert med at blant annet en kartløsning er implementert i søknadsskjema. Dette betyr at innbygger ikke lenger behøver å utarbeide kartgrunnlag på egenhånd. Tjenesten gjør det enklere for både søkere og saksbehandler i kommunen ved å integrere en kartløsning i den digitale søknadsprosessen.

Info om Motorferdsel i utmark

Kartet tilfredsstiller kravene til saksbehandling, og hjelper søker med å tegne inn ønsket trasé/løype innenfor et mulighetsområde hvor det er tatt hensyn til andre traséer/løyper, flom- og skredfare, reindrift og naturmangfold.

I tillegg skal det i den nye søknadsprosessen for scooterkjøring gjenbrukes informasjon fra tidligere søknader slik at søker slipper å fylle inn samme informasjon på nytt. I tillegg vil en oversikt over hvor det er gitt tillatelser til løyper/traséer gjøre det enklere å samle trafikk. Søkere om motorferdsel i utmark søker gjerne om bruk av samme løyper/traséer hver gang. Det ligger derfor et betydelig forenklingspotensial i å kunne gjenbruke informasjon fra tidligere søknader.