Innmelding grunnskole

Foresatte med barn i skolestartalder mottar en proaktiv melding med spørsmål om de ønsker å søke plass i grunnskole gjennom et forhåndsutfylt søknadsskjema. Tjenesten inneholder også administrative verktøy for kommune- og grunnskoleansatte.

Info om Innmelding grunnskole

Digital Medarbeider AS har et pågående prosjekt med fem kommuner i Nord-Troms. Underveis i prosjektet ble det avdekket et behov for å endre og forenkle arbeidsprosessen knyttet til innmelding grunnskole. Tjenesten utvikles slik at innbyggere med barn som skal begynne på grunnskolen får et varsel med informasjon om innmelding, samt et forhåndsutfylt søknadsskjema. Skjemaet inneholder informasjon som kommunen allerede har om innbygger eller har tilgang til via Folkeregisteret, noe som forenkler prosessen for innbygger. Tjenesten er proaktiv ved at det er kommunen som initierer kontakt med innbygger, og ikke omvendt. 

Gevinstpotensialet ved den nye prosessen er spart tid både for ansatte og innbyggere, samt en enklere innbyggertjeneste.