Etter skoletid

Skolefritidsordning (SFO/AKS) er et tilbud til barn i småskolen etter skoletid. Basert på data om hvilke innbyggere kommunen vet er i skolealder, sendes det ut en proaktiv melding til respektive foresatte som inneholder forhåndsutfylt søknadsskjema om plass i skolefritidsordning. Søknaden kommer forhåndsutfylt med data kommunen allerede har om sine innbyggere. I praksis betyr dette at foresatte nå veldig enkelt kan søke om plass. Tjenesten inneholder også muligheter for forenklet administrasjonsprosess.

Info om Etter skoletid