Barnehageopptak

Barnehageopptak er Digital Medarbeiders første proaktive innbyggertjeneste for kommuner, og Nordreisa kommune var først i Norge til å ta den i bruk. Basert på kommunens lovhjemmel vet vi hvem i en kommune som har barn i barnehagealder og hvilke av disse som ikke allerede har barnehageplass. En proaktiv melding sendes til barnets foresatte med et tilbud om å søke barnehageplass. Søknaden er forhåndsutfylt, der innbyggere kun trenger å velge prioriterte barnehager, ønsket oppholdstid og oppgi informasjon om eventuelle spesielle behov. I tillegg kan foresatte gi samtykke til å vurderes for redusert foreldrebetaling.

Info om Barnehageopptak

Ved å gjenbruke data kommunen allerede har om sine innbyggere vil kommunen kunne tilby en brukervennlig søknadsprosess til sine innbyggere, samtidig som de ansattes arbeidsprosesser effektiviseres.

Da Nordreisa sendte ut en melding til innbyggere i februar, tok nesten alle som mottok meldingen i bruk det forhåndsutfylte søknadsskjemaet. Den nye barnehageprosessen har i Nordreisa kommune (totalt 450 ansatte) et innsparingspotensial på ett månedsverk per år. Arbeidsinnsats for kommunen blir redusert samtidig som innbyggeren får en enklere tjeneste.