Samhandlingsverktøy

Samhandlingsverktøy er et digitalt verktøy for ansatte i hjemmetjenesten. Samhandlingsverktøyet gjør det mulig å innhente og systematisere relevant informasjon om bruker, samtidig som informasjon som kommunen allerede har gjøres tilgjengelig for den ansatte. Dette gir den ansatte en bedre oversikt over brukers behov og tidligere samhandling med kommunen. I tillegg reduserer det frustrasjonen som kan oppstå for bruker ved å måtte oppgi lik informasjon igjen.

Info om Samhandlingsverktøy

Digital Medarbeider har i samarbeid med bydel Nordre Aker i Oslo kommune igangsatt et innovasjonsprosjekt. I prosjektet er det identifisert et behov for å utvikle et digitalt verktøy for mestringssamtalen som benyttes i hjemmetjenesten. Mestringssamtalen benyttes for å kartlegge brukers behov og mål og har et stort fokus på mestring. Informasjon som hentes inn ved hjelp av mestringssamtalen skal automatisk dokumenteres i pasientjournalsystemet. Samhandlingsverktøyet kobler sammen data kommunen allerede har om innbygger, mestringssamtale og journalsystemer slik at man unngår dobbeltarbeid og får en brukervennlig og god innbyggertjeneste.