Proaktiv trygghetsalarm

Proaktiv trygghetsalarm forenkler arbeidsprosessen for søknad og utsendelse av trygghetsalarm. Tjenesten inneholder også funksjonalitet som tillater kommunen å proaktivt tilby og informere innbyggere om trygghetsalarmer. Innbygger vil motta et varsel om muligheten for å benytte seg av det forhåndsutfylte søknadsskjemaet for trygghetsalarm. Søknadsskjemaet gjenbruker informasjon kommunen allerede har om innbygger slik at søknadsprosessen er så enkel som mulig for innbygger, og lite ressurskrevende for kommunen.

Info om Proaktiv trygghetsalarm

Digital Medarbeider AS har et pågående innovasjonsprosjekt med bydel Nordre Aker i Oslo kommune. Noen av behovene vi identifiserte var å komme tidligere i kontakt med eldre i bydelen samt at eldre ikke kjente til flere av bydelens tjenester. I Oslo kommune har alle innbyggere over 75 år rett til å få en fastmontert trygghetsalarm til bruk inne når de selv ønsker det, uten behovsvurdering. På bakgrunn av dette skal det utvikles en proaktiv tjeneste som spør relevante innbyggerne i Nordre Aker om de ønsker å søke om trygghetsalarm, gjennom et forhåndsutfylt søknadsskjema. Dette vil redusere ressursbehovet til kommunen, samtidig som innbyggerne får informasjon om tjenester kommunen har. 

I de fleste kommuner er det i dag en eller flere saksbehandlere som mottar, vurderer, vedtar og formidler trygghetsalarmer til innbyggerne. Store deler av denne prosessen automatiseres og effektiviseres slik at ressursbehovet reduseres.