Digital Medarbeider AS + tjenestebutikk.no = DiMe tjenestebutikk

Digital Medarbeider AS er et softwareselskap som utvikler digitale verktøy og tjenester for, og med, norske kommuner. Ved hjelp av kundenær produktutvikling er Digital Medarbeider i stand til å både redesigne kommunenes arbeidsprosesser og utvikle de verktøyene som er hensiktsmessige for å understøtte de nye arbeidsprosessene. Resultatet av dette arbeidet tilgjengeliggjøres for alle landets kommuner på tjenestebutikk.no.

Det er per i dag 422 kommuner i Norge (etter 01.01.2020 vil det være 356) som tilbyr de samme tjenestene. Dette gjøres i stor grad ulikt fra kommune til kommune. Digital Medarbeider har som visjon å bidra til et bedre samfunn, og en viktig faktor for å få til dette vil være at innbyggerne får best mulige tjenester uavhengig av hvilken kommune de bor i. Samtidig som innbygger vil motta bedre tjenester vil kommunene redusere sine kostnader knyttet til det.

Samtlige tjenester Digital Medarbeider utvikler for norske kommuner vil tilgjengeliggjøres på tjenestebutikk.no og videreutvikles i K+ nettverket.