Nordreisa kommune tilbyr sine innbyggere proaktive tjenester

Nordreisa kommune i Nord-Troms er første kommune til å levere proaktive tjenester til sine innbyggere. I mars gav kommunen foresatt som søkte om barnehageplass for første gang muligheten til å benytte forenklet barnehageopptak.

At tjenesten for barnehageopptak er proaktiv betyr at foresatte får varsel fra kommunen om at søknadsfrist for barnehageopptak nærmer seg og at det vedlagt varselet er en forhåndsutfylt søknad som de foresatte må fullføre. De slipper å skrive ut og fylle inn en syv sider lang søknad, slik det var tidligere. Ved hjelp av den forhåndsutfylte søknaden må foresatte kun ta stilling til hvilke barnehager de vil prioritere, oppholdstid i barnehagen og eventuelle spesielle behov. Kommunen har forhåndsutfylt søknadsskjemaet ved å gjenbruke informasjon som allerede er tilgjengelig.

Nesten alle innbyggere som åpnet meldingen de mottok om muligheten for å bruke det forhåndsfylte søknadsskjemaet tok det i bruk. Tjenesten er basert på skjemaer fra KF og med Digital Medarbeider som leverandør av tjenesteutvikling og fagsystem.