Hva er proaktive tjenester?

Norges 422 kommuner er i dag lovpålagt å tilby omlag 200 tjenester til sine innbyggere. Hva betyr det egentlig at disse tjenestene er proaktive og hvilke fordeler har dette både for kommune og innbyggere?

IT i praksis (Rambøll, 2019) definerer proaktive tjenester som "tjenester hvor innbyggeren eller bedriften ikke trenger å gjøre noe som helst for å motta tjenester, fordi det offentlige vet når behovet for tjenesten oppstår."
I følge samme rapport har andelen proaktive tjenester gått ned fra 1 % til 0 % de siste to årene.

Kommuner kan være proaktive i sitt tjenestetilbud ved å gi informasjon til sine innbyggere om tjenester som kan være relevante for dem. Dette kan være å gi foresatte til barn i barnehagealder informasjon om muligheter til å søke barnehageplass, eller det kan være å gi pensjonister informasjon om muligheter til bruk av trygghets- og velferdsteknologi.

I barnehageopptaket utviklet av Digital Medarbeider, sortere kommunen ut hvilke barn i barnehagealder som ikke har barnehageplass, og sender ut informasjon til deres foresatte om muligheten til å søke om plass ved hvert hovedopptak. På denne måten opptrer kommunen proaktivt overfor sine innbyggere, på samme tid som innbyggere som ikke søker om barnehageplass heller ikke saksbehandles for dette.